Amperestraat 18, Nijkerk

De bedrijfsruimte wordt gebruikt ten behoeve van het coachen dan wel sportief begeleiden van kleine groepen.