VastgoedCert en NRVT

VastgoedCert

Alle Comma Vastgoed makelaars zijn VastgoedCert-gecertificeerd. VastgoedCert is het kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs. Voor opdrachtgevers is dit de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

Bij VastgoedCert zijn ruim 6500 gecertificeerde makelaars en taxateurs geregistreerd. Deze makelaars en taxateurs worden gecertificeerd door een Certificerende Instelling (KEMA) op basis van de vereisten die VastgoedCert heeft opgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in een certificatieschema. Om te kunnen toetreden tot één of meerdere Kamers van VastgoedCert moet een makelaar of taxateur aantonen dat hij aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze Kamer voldoet.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Sinds 1 september 2015 is Comma ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NVRT). Het NVRT is een stichting die vastgoed taxateurs op persoonlijke titel registreert. Dit nieuwe register is uitsluitend voor vastgoedtaxateurs en onderstreept dat de vastgoedtaxateur een professional is met een eigen discipline. Het register zorgt voor uniformiteit door heldere gedrags- en beroepsregels en door het stellen van eenduidige eisen aan toelating en educatie.

Een Register-Taxateur is een vakman met een onbesproken gedrag. Hij beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en houdt zich aan gedrags- en beroepsregels van het NRVT. Deze regels zijn onder meer gebaseerd op de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants. De beroepsregels voor Register-Taxateurs zijn mede gebaseerd