De Brouwerij 6

Per 1 maart is een winkelruimte in de passage Hamershof verhuurd aan De Wens Kapper.