TaxatieManagementInstituut (TMI)

Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold middels de educatie trajecten die TMI certificeert. De taxaties voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Uitgebrachte taxaties worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie. Bij twijfel of vragen kan de opdrachtgever ook zelf een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI taxatie staat voor kwaliteit!

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.