Quick Scan huurovereenkomst

‘Servicekosten krijgen bij ons alle aandacht’

Zijn er in uw huurovereenkomst afwijkende afspraken gemaakt? Bijzonder bepalingen om in de gaten te houden? Hoe zit het met de opzegtermijn? Niet één huurovereenkomst is hetzelfde!

Servicekosten maken 20-40% uit van de daadwerkelijke huisvestingslasten. En toch krijgen servicekosten tijdens onderhandelingen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Als huurder heeft u belang bij zo laag mogelijke servicekosten. In ieder geval: de beste service voor de beste prijs. De Comma Vastgoed Quick Scan huurovereenkomst toetst of uw servicekosten marktconform zijn en of er sprake is van een correcte doorbelasting. Ook kunnen wij vrijblijvend uw huurcontract beoordelen. Zijn er bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden overeengekomen waar rekening mee gehouden moet worden? Hoe zit het met de opzegtermijn? Loopt het contract automatisch door voor onbepaalde tijd?

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Stay or go analyse

‘Wij bieden u mogelijkheden om de condities van uw huidige huurovereenkomst te verbeteren’

Tegen het einde van iedere huurperiode kan een huurcontract worden opgezegd of verlengd. Hoeveel goedkoper kan het? Misschien zijn er betere alternatieven? Voordat het huurcontract wordt opgezegd, brengt Comma Vastgoed voor u de mogelijkheden in kaart. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Bij deze afweging bieden wij u geschikte alternatieven en voorzien u van relevante financiële informatie om een goede vergelijking te kunnen maken. Naast de financiële aspecten toetsen wij ook de kwalitatieve kant.