Wat gaat er in 2023 veranderen? De belangrijkste wetswijzigingen in 2023 voor jou op een rijtje!

Wetswijzigingen omtrent overdrachtsbelasting

Particulieren
Per 1 januari 2023 zal de overdrachtsbelasting voor een eerste woning niet veranderen, deze blijft op 2% met uitzondering van de startersvrijstelling.

De startersvrijstelling is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat starters en doorstromers makkelijker betaalbare woningen vinden. Met deze vrijstelling krijgen starters en doorstromers die een huis kopen een betere positie op de woningmarkt ten opzichte van beleggers. Voor 2022 is de startersvrijstelling toepasbaar wanneer de waarde van de woning niet hoger is dan € 400.000,-. Vanaf 1 januari 2023 is dit bedrag maximaal € 440.000,-. Het gaat hierbij om de transportdatum en niet om de datum van het tekenen van de koopovereenkomst.

Voorwaarden voor de vrijstelling overdrachtsbelasting:

  • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar op het moment van verkrijging. Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.
  • De koper heeft de vrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen.
  • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium).
  • De waarde van de woning is niet hoger dan € 440.000.
  • Als een koper wel zelf de woning gaat bewonen, maar niet voldoet aan de andere criteria voor de startersvrijstelling, betaalt de koper 2% overdrachtsbelasting. Omdat dit een lager tarief is dan het standaard 8% tarief, moet ook daarvoor een verklaring worden afgegeven bij de notaris.

Beleggers
De overdrachtsbelasting voor beleggers gaat omhoog. De overdrachtsbelasting gaat per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4%. Dit geldt voor woningen, recreatiewoningen en commercieel vastgoed tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering.

Wetswijzigingen omtrent hypotheken

Leencapaciteit
In het nieuwe jaar zal er ook het een en ander gaan veranderen omtrent hypotheken. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de meeste huishoudens iets meer kunnen lenen bij het kopen van een huis. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte loonstijgingen. Mocht je als stel een huis kopen, dan zal het inkomen van beide volledig meegenomen worden. Op dit moment wordt het tweede inkomen voor 90% meegeteld. Een eventuele stijging van de rente is hier niet in meegenomen. De rente heeft namelijk ook invloed op de leencapaciteit. Tevens heeft het kabinet het voornemen om de normen in 2024 aan te passen voor het meewegen van een studieschuld en de energiezuinigheid van een huis. Het Nibud heeft het kabinet geadviseerd te kijken naar de maandlast van de studieschuld in plaats van het bedrag dat openstaat. Wanneer er gekeken wordt naar de energiezuinigheid van een huis gaat het om het energieverbruik, wanneer dit laag is zal een consument een hogere hypotheeklast aankunnen.

Hypotheekrenteaftrek
Wanneer je een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek hebt die in 30 jaar afgelost wordt, heb je recht op hypotheekrenteaftrek. Van dit belastingvoordeel kan maximaal 30 jaar gebruikgemaakt worden. Bij verhuizing of oversluiten van de hypotheek gaat de resterende tijd dus mee. De hypotheekrenteaftrek daalt in 2023 van 40% naar 37,05%. De beperking is alleen van toepassing voor huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. In 2017 was de hypotheekrenteaftrek 52%. Zoals je ziet vindt er een stapsgewijze verlaging plaats van 52% naar 37,05%. Vanaf 2020 wordt dit percentage versneld afgebouwd met 3% per jaar. In het verleden daalde dit tarief met een half procentpunt per jaar.

NHG
De Nationale Hypotheek Garantie geeft kopers extra zekerheid bij het afsluiten van een hypotheek. Mocht er onverwachts iets veranderen wat onvoorzien is zoals een scheiding, overlijden, ziekte of het verlies van een baan, dan helpt NHG samen met de hypotheekverstrekker om financiële problemen te voorkomen. Voor het krijgen van een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie geldt een maximale waarde van de woning. In 2023 gaat de NHG grens naar € 405.000,- zónder energiebesparende voorzieningen en € 429.300,- mét energiebesparende voorzieningen. Deze grens lag in 2022 op € 355.000,- zónder dat er energiebesparende voorzieningen werden getroffen en op € 376.300,- wanneer er wél energiebesparende voorzieningen werden getroffen.

De NHG premie, ook wel borgtochtprovisie genoemd, blijft gelijk; namelijk 0,6% van de hoogte van de hypotheek. Deze premie wordt eenmalig via de hypotheekverstrekker betaalt aan NGH wanneer de hypotheek wordt afgesloten.

Wetswijzigingen omtrent energie

Verplichting energielabel bij kantoorruimte
Per 1 januari 2023 is er een energielabel verplicht voor kantoorruimten (uitzonderingen daargelaten). Elk kantoorpand moet minimaal een energielabel C hebben. Deze verplichting geldt voor commerciële ruimtes waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer bedraagt van de totale oppervlakte en de totale oppervlakte van kantoorfuncties groter is dan 100 m². Dit houdt in dat het kan gaan om een stukje van een gebouw maar ook om een groter deel. Is jouw kantoorpand een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Dan is een energielabel niet verplicht. Wanneer er geen energielabel is of het niet minimaal energielabel C betreft, dan kan er een boete volgen.

Heb je een energielabel of een advies nodig? Wij brengen je graag in contact met onze energielabel adviseur.

Afschaffing BTW bij het leveren en plaatsen van zonnepanelen
Mocht jij nou willen verduurzamen en overwegen om zonnepanelen te plaatsen, dan ligt er een wetsvoorstel om vanaf 1 januari 2023 de BTW voor levering en installatie van zonnepanelen op of bij een (vakantie) woning van 21% te verlagen naar 0%. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt zal de BTW voor levering en installatie verdwijnen. Deze verandering zal voor zowel particulieren als ondernemers gelden, mits het om een (vakantie) woning gaat.

Wetswijzigingen omtrent WOZ waarde

Eigenwoningforfait
Wanneer je een eigen huis hebt vindt de belastingdienst dat je hier voordelen uithaalt ten opzichte van een huurder omdat eigen vermogen opbouwt. Daarom moet je als huiseigenaar, bij het huis dat het hoofdverblijf betreft, een bedrag optellen bij je belastbare inkomen. Dit wordt het eigenwoningforfait genoemd.

Het forfait dat je betaalt is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. In 2022 wordt het tarief in staffels bepaalt tot een percentage van maximaal 0,45% van de WOZ-waarde met uitzondering van woningen boven de € 1.130.000,-. Bij deze woningen geldt een tarief van: €5.085 + 2,35% van de waarde van de woning boven €1.130.000. In 2023 wordt het forfait verlaagd naar 0,35% voor woningen tussen de €75.000 en €1.200.000. Voor woningen boven de €1.200.000 is het percentage 2,35% van het bedrag dat boven de € 1.200.000,- uitkomt. 

Wetswijzigingen omtrent huurrecht

Huurverhoging
Goed nieuws voor huurders! De maximale huurprijsverhoging voor woningen in de vrije sector mogen maximaal verhoogd worden met het percentage van de loonontwikkeling plus 1%, dit was in 2022 3,3%. Als gevolg van de hoge inflatie sinds november 2021 zou de huidige regelgeving tot gevolg hebben dat de huurprijzen in 2023 fors  kunnen stijgen.

Voor huurprijzen van sociale huurwoningen was een huurverhoging tot 1 juli 2022 bevroren, vanaf 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 zal de huur maximaal verhoogd mogen worden met 2,3% bij een huur vanaf € 300,-, bij een huurprijs tot € 300,- met maximaal € 25,- euro.

Heb je vragen of wil je meer weten over de wetswijzigingen? Neem dan contact met ons op!

Geschreven door Lylian Kamphuis