Woningwaardegrens voor overdrachtsbelasting vanaf 2024 naar € 510.000,-

Per 1 januari 2021 is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting van kracht. Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting bij woningen voor eigen gebruik 2% over de koopsom of er is een startersvrijstelling van toepassing.

Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling is dat de koopsom een niet hoger mag zijn dan een bepaald bedrag, de zogeheten woningwaardegrens. Voor dit jaar (2023) is die woningwaardegrens € 440.000,-. Voor volgend jaar (2024) is deze grens € 510.000,-.

De woningwaardegrens betreft het totaal van de waarde van de woning of rechten waaraan deze is onderworpen en de tot die woning behorende aanhorigheden. Is de koopsom inclusief aanhorigheden in 2024 hoger dan € 510.000? Dan heb je geen recht op de startersvrijstelling. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Deze waarde is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in uw koopovereenkomst staat. Is de koopprijs inclusief aanhorigheden hoger, bijvoorbeeld € 520.000? Dan heb je dus geen recht op de startersvrijstelling. Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld.

Hierbij de voorwaarde om gebruik te maken van de startersvrijstelling:

Voorwaarden startersvrijstelling

U hebt recht op de startersvrijstelling als u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

–              U verkrijgt een woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen.
–              U bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat u de woning verkrijgt. Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële leveringsakte bij de notaris.
–              U hebt niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.

Voor woningen waar u niet zelf voor langere tijd in gaat wonen, zoals een vakantiewoning, betaalt u 10,4% overdrachtsbelasting. Ook voor commercieel vastgoed geldt een tarief van 10,4%.

Wil je meer informatie over het aankopen van een woning? Bel gerust naar: 033-4450705 of mail naar wonen@commavastgoed.nl

Geschreven door Lylian Kamphuis