Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Comma Vastgoed is ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NVRT). Het NVRT is een stichting die vastgoed taxateurs op persoonlijke titel registreert. Dit register is uitsluitend voor vastgoedtaxateurs en onderstreept dat de vastgoedtaxateur een professional is met een eigen discipline. Het register zorgt voor uniformiteit door heldere gedrags- en beroepsregels en door het stellen van eenduidige eisen aan toelating en educatie. Een Register-Taxateur is een vakman met een onbesproken gedrag. Hij beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en houdt zich aan gedrags- en beroepsregels van het NRVT. Deze regels zijn onder meer gebaseerd op de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants. De beroepsregels voor Register-Taxateurs zijn mede gebaseerd op de (intern)nationale taxatierichtlijnen EVS en IVS.

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.